Lid worden?


Als u lid wilt worden van MVC Nederweert dan kunt u contact opnemen met de secretaris. ( tonlutgens@gmail.com ) 
De minimumleeftijd om lid te kunnen worden is 12 jaar. Ben je jonger dan gaat het leren vliegen alleen onder begeleiding.
 
 
Contributie MVC-Nederweert lid
De bijdrage bedraagt ​​per jaar:
- seniorlid:               € 100,- (vanaf 1 augustus € 50,-)
- jeugdlid                 € 50,- (vanaf 1 augustus € 25,-) (tot 18 jaar)
Nieuwe leden zijn tevens eenmalig inschrijfgeld verschuldigd: € 15,-
 
Wanneer u lid wordt van onze club dan wordt u ook automatisch lid van de KNVvL. (https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/organisatie/lid-worden-en-contributie)
Contributie KNVvL seniorleden 2022: €53,50-   Club Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van negentien jaar wordt bereikt.
Contributie KNVvL juniorlid      2022: €26,75-  Club Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je negentien jaar wordt.